0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen
wat leert een kind in groep 3 schrijven lezen rekenen

Dit leert je kind in groep 3

Dit leert je kind in groep 3

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 3? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina splitsen we dat per vakgebied voor je uit.

Groep 3 is de groep waarin je kind leert lezen, schrijven en rekenen. Naturlijk wordt er ook nog veel gespeeld, maar het 'schoolse' leren staat nu voorop. Op de meeste scholen wordt er veel aan gedaan om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar het blijft een grote stap. Je kind leert aan een tafeltje zitten en luisteren naar de uitleg, gaat aan de slag in werkboekjes en moet zelfstandig werken.
meisje groep 3 leest boek

Spannend je kind leert lezen!

Leren lezen staat centraal in groep 3Gelijk op de eerste schooldag leert je kind al zijn eerste woordje lezen en aan het einde van groep 3 moeten de kinderen alle letters (klanken) kennen en moeten ze al lekker vlot kunnen lezen. Een flinke uitdaging, die de meeste kinderen maar al te graag aan gaan. Want hoe leuk is het om te kunnen lezen!

Lees meer

Taal in groep 3

 • Stellen en spellen

  Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven: woordjes, zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes of briefjes. In het begin zul je moeite moeten doen om te ontcijferen wat er staat. Je kind schrijft de woorden zoals ze klinken, daait nog geregeld letters om en heeft nog geen handschrift aangeleerd. 

  In de loop van het schooljaar wordt spelling belangrijker. Bij spelling leert je kind dit jaar 'klankzuivere woorden' of 'luisterwoorden'. Dit zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt.: kaas, raam. dop

 • Van hanepoten naar handschrift

  Als je kind een nieuwe letter leert lezen, leert hij deze ook meteen schrijven. Dit is niet alleen handig, maar versterkt ook het leerproces. In het begin schrijft je kind nog in grote letters, die vaak schots en scheef staan. Door veel te oefenen wordt het schrift steeds gelijkmatiger.

  Pas in de loopt van groep 3 zijn kinderen motorisch ver genoeg ontwikkeld om echt 'netjes' te gaan leren schrijven. De meeste scholen beginnen daarmee dan ook na de kerstvakantie. Meestal begint schrijfonderwijs in groep 3 met het aanleren van losse (schrijf)letters. Vanaf eind groep 3 en in groep 4 leren kinderen dan aan elkaar schrijven en komen de hoofdletters erbij. 

  In groep 3 schrijven kinderen meestal nog niet met een pen, maar met een speciaal (ergonomisch) schrijfpotlood.

   

Bussommen: rekenen met in- en uitstappende passagiers

Bussommen zijn een begrip in groep 3. Voor beginnende rekenaars wordt de bus gebruikt als handig hulpmiddel om plus- en minsommen mee te verbeelden. De passagiers die in en uit de bus stappen komen 'erbij' of gaan 'eraf' . In de werkboeken wordt bij bussommen ook echt een plaatje van een bus gebruikt en met een houten rekenbus kunnen de kinderen zelf oefenen.

Lees meer

Rekenen in groep 3

 • Van tellen naar 'erbij' en 'eraf'

  Naast taal is rekenen het andere hoofdvak in groep. Ligt in de eerste helft van groep 3 de nadruk op leren lezen, in de tweede helft komt rekenen ook steeds nadrukkelijk in beeld. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die je kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’.

 • Plus- en minsommen tot 20

  Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek (telraam). In de tweede helft van groep 3 leert je kind ook sommen uit te rekenen boven de 10.

  Tegen de zomervakantie kunnen de meeste groep 3-kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.

 • Tellen, splitsen, verdubbelen, halveren en automatiseren

  Tijdens de rekenlessen gaat je kind aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld (euromunten van €1 en €2) komen aan de orde.

  In groep 3 wordt veel tijd besteed aan automatiseren, dat de basis legt voor moeilijker rekenwerk in de hogere groepen. Door simpele rekensommen veel te oefenen wordt het uitrekenen een automatisme en leren de kinderen optellingen en aftrekkingen uit hun hoofd.

Splitsen is handig (download de gratis poster)

Splitsen is een rekenoefening waar je kind in groep 3 (en 4) veel tijd aan besteedt: het verdelen van getallen in twee groepjes en ontdekken welke combinaties er allemaal zijn. Thuis kun je dit ook oefenen met je kind, met leuke spelletjes (en een handige gratis poster)!

Lees meer

Wereldoriëntatie in groep 3

 • Aandacht voor de wereld om je heen

  Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Beetje bij beetje wordt in groep 3 het blikveld van je kind verruimd. Dat gebeurt nog maar mondjesmaat en dicht bij huis. De kinderen verkennen hun eigen buurt en gaan op zoek naar beestje in de schooltuin of in het park. Ook wordt er in de klas gepraat over gebruiken thuis, of hoe feesten worden gevierd. Ze leren over elkaars afkomst en cultuurverschillen.

  Daarnaast worden ze zich ervan bewust dat de wereld er niet altijd zo heeft uitgezien als nu: papa had vroeger nog een zwartwit-tv en oma moest in haar jeugd misschien nog op zaterdag naar school.

 • Veilig in het verkeer

  Ook het vak verkeer maakt onderdeel uit van wereldoriëntatie. Een belangrijk vak, omdat alle kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer.

  In de groep leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe ze veilig over moeten steken en waarop je allemaal moet letten als je op de fiets bent.

 • Dit leert je kind

  • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels
  • Godsdienst: verhalen, feesten, gebruiken
  • Natuur en techniek: zoogdieren/vogels/vissen; voedsel van mens/dier; invloed van de seizoenen; het eigen lichaam; magnetisme; maan/zon; gezondheid; milieu
  • Aardrijkskunde: bekijken van kaarten via actualiteit en vakantie; eigen woonplaats; weer; verschil stad-dorp
  • Geschiedenis: werk en vrije tijd (vroeger en nu); beroepen; gezagsverhoudingen; hunebedden; ridders en kastelen; middeleeuwse stad; trekschuit, diligence, eerste trein; herdenking Tweede Wereldoorlog; maanlanding; samenleving met veel culturen; rol van televisie

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 3

 • Zelfstandigheid en zelfredzaamheid

  In groep 3 ziet het lokaal er anders uit dan in de kleutergroepen. Zo gaat je kind bijvoorbeeld aan een tafeltje werken. Je kind moet zich langer concentreren en leert om zelfstandig aan een taak te werken.

  Ook wordt geleidelijk aan meer zelfredzaamheid van je kind verwacht. Kleine probleempjes (een potlood dat geslepen moet worden, een pen die kwijt is) moeten kinderen zelf oplossen. 

 • Sociale vaardigheden

  Je kind leert in groep 3 steeds beter om samen te werken en rekening te houden met anderen. Door middel van sport- en spelactiviteiten en de gedragsafspraken in de klas leert je kind zich aan regels te houden.

  Je kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen emoties en leert ook dat zijn gedrag effect heeft op anderen. In de klas wordt hier volop bij stilgestaan. De leerkracht vraagt kinderen om zich te verplaatsen in de gevoelens van de ander (wat meestal overigens nog niet lukt...)

   

 • Langer stilzitten dankzij myelinisatie

  Kinderen uit begin groep 3 zijn nog veel in beweging. Gedurende groep 3 worden ze rustiger. Stilzitten lukt steeds beter. Dat komt niet alleen doordat de kinderen erin 'getraind' raken, maar ook door een lichamelijk proeces dat myelinisatie heet: in de mergschede van de zenuwen wordt een vetachtige stof aangetroffen die er bij peuters en kleuters in deze mate nog niet is. Bij meisjes loopt dit proces iets sneller dan bij jongens. De toegenomen zelfbeheersing heeft dus een lichameijke basis.

Handige hulpmiddelen

Soms is groep 3 een hele uitdaging. Omdat een kind snel is afgeleid, rouwt om een overleden familielid, dyslectisch is, of om een andere reden. Deze hulpmiddelen geven je kind een steuntje in de rug.

Meer producten
 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes