0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert mijn kind in groep 2

Dit leert je kind in groep 2

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 2? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina laten we dat aan je zien.

Groep 1 en groep 2 horen op de basisschool bij elkaar. Dat geldt ook voor de dingen je die kind leert in deze groepen. In groep 2 wordt je kind stukje bij beetje voorbereid op het meer schoolse leren dat in groep 3 begint. Maar tegelijkertijd mag je kind nog lekker kleuter zijn en volop spelen.

Kleuters in groep 2: van servet naar tafellaken

Kinderen in groep 2 heten ook wel 'oudste kleuters'. Dat is een term die hun positie mooi aangeeft. Aan de ene kant worden ze al echt groot (en daar zijn ze maar wát trots op!), maar tegelijkertijd mogen ze ook nog lekker kleuter zijn.

Lees meer
 • Kleuters worden 'schoolrijp'

  In groep 2 worden de oudste kleuters op allerlei manieren uitgedaagd om die ontwikkeling te stimuleren en nieuwe vaardigheden te oefenen en verbeteren.

  Deze ontwikkelingen maken samen dat de oudste kleuters aan het eind van het schooljaar klaar zijn om de overstap naar groep 3 te maken.  Het kind wordt 'schoolrijp', zoals dat heet, wat er kort gezegd op neer komt dat het kind eraan toe is om te leren lezen, schrijven en rekenen.


  Niet alle kinderen zijn er aan het eind van groep 2 aantoe om naar groep 3 te gaan. Na een zorgvuldige afweging kan de school ervoor kiezen je kind nog een jaartje extra in de kleutergroepen te houden. Vooral voor kinderen die in de herfst zijn geboren kan doorstromen naar groep 3 soms te vroeg komen.

 • Voorbereidend lezen, rekenen en schrijven

  Net als in groep 1 is spelend leren de manier waarop kinderen in groep 2 vaardigheden opdoen. Dat wil niet zeggen dat de leerkracht de kinderen lukraak wat laat doen. Je merkt er niet zo veel van, maar ook in groep 2 is er sprake van echte vakken: voorbereidend lezen, voorbereidend rekenen, voorbereidend schrijven.

  Het woord 'voorbereidend' is het sleutelwoord: kinderen leren in groep 2 nog niet lezen, schrijven en rekenen (daar zijn ze ook nog niet aan toe), maar spelenderwijs doen ze vaardigheden en kennis op die ze nodig hebben om in groep 3 wel met rekenen, schrijven en lezen te kunnen beginnen.

Taal in groep 2

 • Snuffelen aan klanken en letters

  Onderzoek heeft uitgewezen dat taalvaardigheden van jonge kleuters samenhangen met het gemak waarmee ze later gaan lezen en spellen. Bij jonge kinderen gaat het dan bijvoorbeeld om het kunnen nazeggen van zinnen, het kunnen navertellen van een verhaal of het snel kunnen benoemen van plaatjes. Bij oudere kleuters gaat het onder andere om kunnen rijmen, het kunnen verdelen van woorden in stukjes of letters en het aan elkaar kunnen ‘plakken’ van losse woordstukjes of klanken tot een heel woord.

  In groep 2 wordt bovendien een begin gemaakt met het leren van letters. Op veel scholen staat er elke week een letter centraal in groep 2: de letter van de week. Bij de overgang naar groep 3 kan je kind zijn eigen naam schrijven en ‘verklanken’ (de naam in klanken verdelen K-oe-n) en kent hij vaak al zo’n 15 letters.

 • Dit leert je kind

  • (letter)klanken herkennen
  • vloeiend en verstaanbaar vertellen
  • ‘hakken en plakken’ van korte woorden [link hakken en plakken]
  • eerste/laatste woord van zin benoemen
  • twintig minuten luisteren
  • rijmen
  • eigen naam schrijven
  • twee of drie lettergrepen samenvoegen tot woord
  • een aantal letters kennen en weten welke klank erbij hoort
  • woordenschat uitbreiden: 3500 woorden (actief), 7000 passief

Rekenen in groep 2

 • Van tellen naar een beetje rekenen

  Hoeft een kind aan het eind van groep 1 nog maar tot 5 te kunnen tellen, aan het eind van groep 2 is tellen tot 10 (en liefst 20) én weer terug het doel. Ook worden kleuters vertrouwd gemaakt met rekentermen als ‘erbij’ en ‘eraf, en ‘meer’ of ‘minder’, ze leren begrippen die te maken hebben met lengte en gewicht en ze oefenen met sorteren en ordenen (links/rechts, voor/achter/naast, cirkel/vierkant/driehoek, enzovoort). Veel rekenkundige begrippen zitten verborgen in opdrachten als bouwen met blokken, buitenspel en puzzels.

 • Dit leert je kind

  • tellen tot tot 20 en terug
  • cijfers 1-10 herkennen
  • hoeveelheden t/m 12 vergelijken en ordenen – (meer/minder/verschil/alles), schatten
  • groepjes van ten minste 6 herkennen zonder tellen
  • eenvoudig optellen/aftrekken/splitsen onder 12
  • lengte, inhoud, omtrek, gewicht (begrippen kennen, ordenen, vergelijken)
  • seizoenen, dagen, dagdelen benoemen en tijdsaanduidingen als eerder/later/gisteren gebruiken
  • vormen: ruit, ovaal
  • kleuren: oranje, paars, zwart, wit, grijs, bruin

Motorische ontwikkeling in groep 2

 • Koprollen maken en binnen de lijntjes kleuren

  In groep 2 maken kinderen in lichamelijk opzicht een grote ontwikkeling door. Hun motoriek wordt steeds beter. Ze leren hinkelen, huppelen en een koprol maken en kunnen steeds netter kleuren en knippen.

  Aan het eind van groep 2 kan je kind een bal vangen met twee handen, tekenen/schrijven met kleine bewegingen vanuit de vingers (zonder dat de hele arm meedoet), een pen of potlood vasthouden met een ontspannen greep (pengreep/potloodgreep), golfjes knippen, kleine kraaltjes rijgen, enzovoort.


   

 • Dit leert je kind

  • Grove motoriek: balanceren, klimmen, schommelen, zwaaien, koprol maken, springen, hardlopen, mikken, vangen en gooien, tikkertje, bewegen op muziek, balspelen
  • Fijne motoriek: prikken, knippen, scheuren, binnen de lijntjes kleuren, goede potloodgreep, schrijfpatronen overtrekken, schrijfbeweging vanuit de vingers

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 2

 • Steeds minder kleuter

  Oudere kleuters gaan steeds beter onderscheid maken tussen henzelf en de wereld om hen heen. Waar jonge kleuters nog ‘egocentrisch’ denken (het kind ziet zich als centrum van de wereld) en nog geen objectieve logica zien, gaat de oudere kleuter nadenken over zichzelf en anderen. Je kind begint steed meer rekening te houden met anderen en wil anderen graag helpen.

  Het magische denken van jonge kleuters, waarbij fantasie en werkelijkheid in elkaar overlopen, wordt gaandeweg vervangen door concreet denken.

  Je zult merken dat je kind tegen het einde van groep 2 van een kleuter begint uit te groeien tot een schoolkind, al zijn de verschillen tussen kinderen ook in dit opzicht erg groot.

 • Dit leert je kind

  • geconcentreerd werken en doorzetten wanneer iets niet direct lukt
  • contact zoeken met anderen, samen spelen/werken en rekening houden met anderen, emoties van zichzelf en anderen herkennen
  • een duidelijk zelfbeeld ontwikkelen
  • zelfstandig taken uitvoeren

 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes