0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen
Wat leer een kind in groep 4 lezen rekenen wereldorientatie

Dit leert je kind in groep 4

Dit leert je kind in groep 4

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 4? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina splitsen we dat per vakgebied voor je uit.

Groep 3 en 4 horen bij elkaar: in deze groepen wordt een stevig fundament gelegd, waarop in de hogere groepen wordt voortgebouwd. Qua lesstof is groep 4 dus een voortzetting en uitbreiding, maar dat gaat met flinke sprongen. Best pittig dus, maar er is ook veel ruimte voor herhaling van wat in groep 3 is aangeleerd.
leestips kind groep 4

Zo wordt jouw kind een echt leesmonster! (Met poster)

Ook in groep 4 blijft het belangrijk dat je kind thuis veel leest. Want hoe meer je kind leest, hoe beter je kind gaat lezen. Krijg je jouw kind maar moeilijk aan het lezen? Met de tips van meester Sander en juf Sanne wordt jouw kind een echt leesmonster! Met gratis download.

Bekijk de tips

Taal in groep 4

 • Lezen en begrijpen wat je leest

  In 4 worden taal, lezen en schrijven meer van elkaar gescheiden als ‘aparte’ vakken. Je kind bouwt verder aan zijn leesvaardigheid. De zinnen worden langer en de woorden worden ingewikkelder, waardoor je kind al leuke verhalen kan lezen.

  Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen. Ook leert je kind dit jaar het alfabet.

  Lees meer
 • Ook het leestempo wordt belangrijk

  In groep 4 wordt het leestempo steeds belangrijker. Nu je kind de elementaire leeshandeling beheerst, is het tijd om leeskilometers te maken. Door veel te oefenen gaat de leessnelheid omhoog en lukt het steeds beter om moeilijkere woorden te lezen. 

  Sneller lezen is belangrijk, omdat kinderen dan makkelijker onthouden wat ze gelezen hebben. Wanneer kinderen te langzaam lezen, zijn ze de eerste woorden al vergeten, voordat ze bij het laatste woord zijn. Daarnaast is een goed leestempo domweg noodzaak om in de hogere groepen niet in de problemen te komen.

  Lees meer

Rekenen in groep 4

 • Tafels leren: eerst inzicht, dan pas stampen

  De belangrijkste rekenklus voor kinderen in groep 4 (en groep 5) is het aanleren van de tafels. Tegenwoordig wordt begonnen met inzicht kweken van wat tafelsommen eigenlijk zijn, daarna worden de tafels uit het hoofd geleerd.  Ook gaat je kind dit jaar eenvoudige keersommen en deelsommen uitrekenen.

  Lees meer
 • Klokkijken tot op het kwartier

  Hoe laat is het? In groep 4 neemt het klokkijken echt een vlucht. Na hele en halve uren in groep 3 leert je kind dit jaar ook kwartieren en soms (afhankelijk van de rekenmethode) 5 voor/over heel en half. Ook wordt vaak al kennisgemaakt met een digitale klok.

  Leren klokkijken is een complexe vaardigheid die heel wat oefening vergt, ook thuis. 

  Lees meer
 • Grote sommen tot 100

  Optellen en aftrekken tot 20 is voor je kind als het goed is nu gesneden koek. Deze sommen zijn 'geautomatiseerd', zoals dat heet. In groep 4 worden de getallen groter en gaat je kind rekenen tot 100. Bij tellen gaat het nog verder: tot 1000.

  Om met grotere getallen te kunnen rekenen, is het belangrijk dat je kind begrijpt dat een getal bestaat uit 'tienen' en 'enen' (46 is bijvoorbeeld 4 tienen en 6 enen). De getallenlijn is een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van getalbegrip.

  Lees meer
 • 5x spelenderwijs oefenen met de tafels (met tafelposter!)

  Lees meer
 • 10+ spellentips voor leren klokkijken

  Lees meer

Wereldoriëntatie in groep 4

 • De buitenwereld wordt belangrijker

  Op de meeste scholen krijgen kinderen in groep 4 nog geen geschiedenis of aardrijkskunde als apart vak. Toch gaat je kind dit schooljaar al gestructureerder aan de slag met wereldoriëntatie. Ook ter voorbereiding op de hogere groepen, waarin deze vakken een belangrijke plaats innemen.

  Je kind leert plattegronden begrijpen, maakt kennis met kaartlezen en ontwikkelt een tijdsbesef aan de hand van begrippen als dagen, maanden en jaren.


  Op steeds meer scholen wordt wereldoriëntatie niet meer als losse vakken maar geïntegreerd aangeboden. Aan de hand van thema's ontdekken de leerlingen de wereld en zien ze de samenhang tussen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en burgerschap.

 • Dit leert je kind

  • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels
  • Godsdienst: verhalen, feesten, gebruiken
  • Natuur en techniek: indeling dieren in zoogdieren/vogels/vissen; voedsel van mens en dier; invloed van de seizoenen; van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen (hart, longen, spieren, botten, zintuigen); magnetisme; vorm van de maan, stand van de zon; gezondheid; milieu
  • Aardrijkskunde: bekijken van de kaarten van Nederland, Europa en de wereld via actualiteit en vakantie; eigen woonplaats; weer; verschil stad-dorp
  • Geschiedenis: werk en vrije tijd (vroeger en nu); beroepen; gezagsverhoudingen; hunebedden; ridders en kastelen; middeleeuwse stad; trekschuit, diligence, eerste trein; herdenking Tweede Wereldoorlog; maanlanding; samenleving met veel culturen; rol van televisie

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 4

 • Ieder kind is anders

  Doordat kinderen in hun vrije tijd hun eigen interesses navolgen, ontstaat er steeds meer diversiteit tussen kinderen. Allemaal bouwen ze beetje bij beetje aan hun eigen identiteit. In groep 4 beginnen vrienschappen zich steeds meer te vormen op basis van eigenschappen die kinderen aantrekkelijk vinden in elkaar. Jongens gaan vaak meer met jongens spelen en meisjes meer met meisjes.

  Groepsactiviteiten worden belangrijker, samen spelletjes doen en samen leren vinden ze leuk. Ook krijgt je kind steeds meer gevoel voor verantwoordelijkheid en plichtsbesef en wordt het geweten gevormd.

   

 • Sinterklaas bestaat! Niet. Of toch?

  Hoewel de meeste kinderen in groep 3 nog in Sinterklaas geloeven, verschijnen vaak al wel de eerste barstjes in hun rotsvaste geloof. Groep 4 is het jaar waarin bij veel kinderen de twijfel echt toeslaat. Sommige geloven niet meer en vertellen soms ook doodleuk aan de rest van de klas dat Sinterklaas niet bestaat. Voor kinderen die nog wel geloven is dat geen enkel probleem; dat Sinterklaas niet bestaat is voor hen ondenkbaar.

  Rond een jaar of 8 van de meeste kinderen van hun Sinterklaasgeloof af. Dat is ook de reden dat op de meeste scholen in groep 5 wordt begonnen met lootjes trekken en surprises maken.

 • Dit leert je kind

  • Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren
  • Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.
  • Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
  • Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen

 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes