0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert je kind in groep 8

Dit leert je kind in groep 8

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 8? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina splitsen we dat per vakgebied voor je uit.

Een spannend jaar waarin de overgang naar het voortgezet onderwijs centraal staat. Alle stof moet aan het einde van dit schooljaar onder de knie zijn, je kind krijgt een schooladvies, maakt de eindtoets, gaat op kamp, speelt mee in de eindmusical of -film en neemt afscheid van zijn vertrouwde wereldje.

Op de keper beschouwd leert je kind groep 8 betrekkelijk weinig nieuwe dingen. Bij 
taal en rekenen gaat het om een kleine uitbreiding van de stof, maar vooral ook om extra oefenen van de dingen die in 7 zijn aangeleerd. 

Taal in groep 8

 • Lezen om te leren

  Net als in groep 7 is er in groep 8 veel ruimte en aandacht voor begrijpend lezen en studerend lezen. Je kind leert onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het lezen van tabellen en grafieken bij teksten.

  Bij studerend lezen oefent je kind allerlei vaardigheden die helpen om de inhoud van de tekst te onthouden, zoals herlezen, de tekst schematisch weergeven, belangrijke woorden onderstrepen en een uittreksel of een samenvatting maken. Dat zijn hartstikke nuttige vaardigheden, want die helpen je kind volgend jaar als het zelfstandig huiswerk moet leren.

 • Werkwoordspelling en ontleden

  Twee grote taalstruikelblokken in groep 8 zijn werkwoordspelling en ontleden. Vorig jaar heeft je kind de spellingregels van het voltooid deelwoord al aangeleerd, maar de meeste kinderen moeten in groep 8 op school (en soms ook thuis) nog flink oefenen voor ze de werkwoordspelling voldoende onder de knie hebben. Hetzelfde geldt voor taal- en redekundig ontleden

 • Zelf schrijven

  Zelf schrijven is dit schooljaar een stuk moeilijker dan voorgaande jaren. Je kind leert verschillende soorten teksten te schrijven, zoals een artikel of een brief. Vaak moeten ze hierin ook een mening geven over een onderwerp. Soms wordt dit gecombineerd met geschiedenis of aardrijkskunde, of gaat het om een actuele kwestie.

 • Dit leert je kind

  • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden herkennen, tabellen en grafieken lezen. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten. Voor(drachts)lezen
  • Stellen: informatieve, instructieve en betogende teksten schrijven
  • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
  • Spelling: woorden met een tussen -n, in totaal 4000 woorden correct kunnen spellen Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen
  • Woordenschat: passief 24.000 woorden, actief 15.000 woorden

Rekenen in groep 8

 • Veel herhaling en een hoger tempo

  In groep 8 zijn de kinderen vooral bezig met het herhalen van de rekenstof uit de voorgaande jaren. Moeilijke onderdelen als breuken, procenten, staartdelingen, verhaaltjessommen en het metriek stelsel worden flink geoefend om het gewenste eindniveau van de basisschool te halen. Ook het tempo gaat daarbij omhoog. 

 • Dit leert je kind

  • Sommen t/m 1.000.000 (groep 8)
  • +/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
  • Meten: omtrek van een cirkel en middellijn berekenen (groep 8)
  • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
  • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 • Tips en trics voor verhaaltjessommen

  Verhaaltjessommen zijn vaste prik in bij het rekenen. Het zijn opgaven waarin de som verpakt zit in een verhaaltje. Ook in de eindtoets komen ‘contextopgaven’ of ‘redactiesommen’ voor. Ze kunnen een behoorlijk struikelblok vormen, vooral als je kind niet zo goed is in rekenen of erg visueel is ingesteld. Veel oefenen en het aanleren van oplossingsstrategieën helpt. 

  Lees meer
 • Staartdelingen uitleggen? Happen maar!

  Veel kinderen in groep 8 vinden deelsommen lastig. De kans bestaat dat jij als ouder ook in de war raakt als je wilt helpen, want kinderen van nu leren deelsommen op een andere manier uitrekenen dan de meeste ouders hebben geleerd.

  Lees meer
 • Alles is 100 procent

  In groep 7 heeft je kind al geleerd te rekenen met procenten en dit jaar wordt dat uitgediept. Procenten zijn een handige manier om deel-geheel-relaties en verhoudingen snel te kunnen vergelijken. In het dagelijks leven krijg je veel te maken met procenten (bijvoorbeeld bij kortingen). Het is dus belangrijk dat je kind dit rekenonderdeel goed beheerst.

  Lees meer
 • Breuken uitleggen, zo doe je dat

  Heeft jouw kind nog steeds moeite met breuken? Je zoon of dochter is echt niet de enige, want voor sommige kinderen zijn breuken echt een struikelblok. Om goed met breuken te kunnen rekenen, is het belangrijk dat je kind weet wat breuken precies zijn en hoe ze werken. Hier vind je uitleg en tips om je kind te helpen. 

  Lees meer
 • Moeite met het metrieke stelsel?

  Voor veel kinderen is het metrieke stelsel moeilijk om te leren. Hoe zit het ook alweer met die oppervlaktes, inhoudsmaten en gewichten? In deze blog vind je handige tips én een gratis poster die je kind helpen deze lastige rekenmaterie onder de knie te krijgen.

  Lees meer

Dit leert je kind ook in groep 8

 • Engels

  • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
  • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
  • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
  • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek

 • Wereldoriëntatie (1)

  • Geschiedenis: tijdvakken Burgers en stoommachines, Wereldoorlogen en Holocaust, Televisie en computer
  • Aardrijkskunde: wereld, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
  • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
  • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen

 • Wereldoriëntatie (2)

  • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
  • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen), oriëntatie op de toekomstige route tussen huis en school
  • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

Op weg naar de brugklas

 • Het schooladvies

  In groep 8 krijgt je kind een schooladvies voor de overgang naar de middelbare school. Voor de kerstvakantie meestal een voorlopig advies, uiterlijk 1 maart het definitieve schooladvies. Dat is een belangrijk moment in de schoolloopbaan. Voor de totstandkoming van het schooladvies gelden allerlei wettelijke regels. In dit artikel kun je lezen hoe het zit.

  Lees meer
 • De eindtoets

  Alle kinderen in groep 8 maken tussen half april en half mei een officiële eindtoets. Die meet wat je kind heeft geleerd op de basisschool. Wat houdt die eindtoets precies in?

  Lees meer
 • Oefenen voor de eindtoets, wel of niet doen?

  Als je in Google zoekt op ‘oefenen voor de eindtoets’, buitelen er tientallen sites over je beeldscherm waar je kind - al dan niet tegen betaling - aan zijn ‘Cito’-vaardigheden kan werken. Is het nuttig of nodig om te oefenen voor de eindtoets?

  Lees meer
 • Huiswerk

  Naarmate het einde van de basisschool in zicht komt, neemt de hoeveelheid huiswerk doorgaans toe. In groepp 8 is huiswerk vaste prik. Om extra te oefenen, om te leren voor een toets, maar ook als voorbereiding op de middelbare school en om te 'leren leren' en plannen.

  Lees meer

Hoe kies je een middelbare school

Nu je kind in groep 8 zit , sta je voor een moeilijke keuze. In maart moet je je kind inschrijven voor de middelbare school. Maar welke school kies je en waar moet je op letten tijdens de open dagen? En in hoeverre laat jij je kind de beslissing nemen? We hebben een handig stappenplan ontwikkeld dat jullie helpt om tot een goede keuze te komen. Vergeet niet onze handige checklists voor de open dagen (een voor ouders en een voor je kind) te downloaden .

Ga naar het stappenplan en download de checklist
 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes