0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert je kind in groep 7

Dit leert je kind in groep 7

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 7? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina splitsen we dat per vakgebied voor je uit.

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.

Vanaf groep 7 is ook Engels een verplicht vak. Verder is groep 7 (soms groep 8) het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of je kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna.

Taal in groep 7

 • Begrijpend en studerend lezen

  Je kind leert steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden (begrijpend lezen). Een strategie is een soort ‘aanvalsplan’ om greep te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst.

  Nieuw in groep 7 is het ‘studerend lezen’. Je kind doet ervaring op in het lezen om ervan te leren, een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk broodnodig is.

  Lees meer
 • Mooi op toon (voor)lezen

  Je kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. Op veel scholen oefenen de kinderen in groep 7 en 8 voor deelname aan voorleeswedstrijden. Of ze gaan naar de kleuterklassen om de kinderen in groep 1 en 2 voor te lezen uit een mooi prentenboek.

 • Dit leert je kind

  • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten . Voor(drachts)lezen.
  • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven
  • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
  • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling
  • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

 • Zinnen hakken...

  Onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp – je kind leert ze allemaal benoemen. Net als het meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Zinsontleding staat in groep 7 op het taalmenu en is voor veel kinderen best zware kost. Gelukkig is het niet allemaal nieuw, want in groep 6 is al een beginnetje gemaakt. In groep 7 wordt er intensief geoefend om de zinsontleding onder de knie te krijgen. En dat gaat volgend jaar in groep 8 gewoon door.

 • ... en woorden benoemen

  Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden. In groep 6 zijn de eerste stappen al gezet, in groep 7 en 8 gaat het verder. Aan het einde van de basisschool kan je kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

 • Het nut van ontleden

  Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat je kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van je kind.

 • Worstelen met een sexy fokschaap

  In groep 6 maakte je kind kennis met werkwoordsvormen op -dt. In groep krijg je kind hele werkwoordspelling. En dat is voor veel kinderen een hele kluif: het is een brij van d’s en t’s, waarin je snel verzuipt. De ezelsbruggetjes van ‘t sexy fokschaap en ’t ex-kofschip helpen bij de spelling van die lastige woorden en de werkwoorden die je nu eens met –d en dan weer met –dt schrijft.

  Als je kind moeite heeft met werkwoordspelling, is het een goed idee om thuis ook wat te oefenen. Doe dat niet te lang achter elkaar, maximaal een kwartiertje per dag.

  Lees meer
 • How do you do?

  Engels is sinds 1986 een verplicht vak op de basisschool. Hoewel er steeds meer scholen zijn die al in de lagere groepen beginnen met Engels (soms al in groep 1 en 2), wordt op veel scholen alleen in groep 7 en 8 gegeven. Het gaat daarbij vooral om mondelinge communicatie in alledaagse situatie: groeten, vertellen wie je bent en wat je hobby’s zijn en een praatje houden over het weer.

  Het is de bedoeling dat je kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leert je kind eenvoudige Engelse tekstjes lezen. Zelf schrijven is nog niet zo belangrijk.

 • Engels in groep 7 en 8

  • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
  • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
  • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
  • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek

Rekenen in groep 7

 • Alles is 100 procent

  In groep 7 krijgt je kind bij het rekenen voor het eerst te maken met procenten. Procenten zijn een handige manier om deel-geheel-relaties en verhoudingen snel te kunnen vergelijken. In het dagelijks leven krijg je veel te maken met procenten. Als je tijdelijk 35% korting krijgt bij de aankoop van een game, bijvoorbeeld. Of bij de 8% vakantietoeslag die je puber krijgt bij zijn bijbaantje in de supermarkt.

  Lees meer
 • Moeite met het metrieke stelsel? Zo lukt het wel

  Voor veel kinderen is het metrieke stelsel moeilijk om te leren. Hoe zit het ook alweer met die oppervlaktes, inhoudsmaten en gewichten? In deze blog vind je handige tips én een gratis poster die je kind helpen deze lastige rekenmaterie onder de knie te krijgen.

  Lees meer
 • Meer breuken, moeilijkere sommen

  In groep 6 heeft je kind leren rekenen met breuken. Dit schooljaar wordt de stof nog wat moeilijker. Er wordt gewerkt met kleinere breuken en ook de bewerkingen die je kind met breuken moet doen worden complexter. Heeft jouw kind moeite met breuken? Dan is deze breukenposter is een handig geheugensteuntje.
   

  Lees meer
 • Rekenen in groep 7: best pittig!

  Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zo 1-2-3 uit je mouw zult schudden.

 • Kan jouw kind het bijbenen?

  Er zijn dan ook best veel kinderen die extra hulp nodig hebben bij het rekenen. Volgens cijfers van Cito wordt meer dan eenderde van de leerlingen in de bovenbouw in het rekenen bijgespijkerd door een intern begeleider, rekenspecialist of remedial teacher. Jongens rekenen over het algemeen wat beter dan meisjes. Houd dit schooljaar dus goed in de gaten of je kind het kan bijbenen en overleg tijdig met leerkracht als je het gevoel hebt dat je kind verzuipt in de lesstof.

  Tips voor de grootste struikelblokken:

  Tips & trics om de som op te sporen
  Breuken uitleggen aan je kind: zo doe je dat
  Staartdelingen? Happen maar!

 • Dit leert je kind

  • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
  • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
  • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen
  • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
  • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
  • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

Wereldoriëntatie in groep 7

 • Verkeer

  Op zo'n 70 procent van de scholen wordt in groep 7 verkeersexamen gedaan (de andere scholen doen het in groep 8). Dit schooljaar is verkeer dan ook een belangrijk vak. Het verkeersexamen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen, waarbij je kind op de fiets een route aflegt om te laten zien of en hoe goed hij of zij zich redt in het verkeer. 

  Lees meer
 • Aardrijkskunde

  Bij aardrijkskunde staat in groep 7 Europa op het menu. De wereldverkenning gaat natuurlijk verder dan kaarten leren. Bij aardrijkskunde leert je kind bijvoorbeeld ook over de verschillende klimaten in Europa.

  Lees meer
 • Geschiedenis

  Bij geschiedenisIn groep 7 staan op de meeste scholen de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de Franse revolutie centraal.

  Veel basisscholen besteden in groep 7 en 8, voorafgaand aan de herdenking op 4 en de viering op 5 mei, intensief aandacht aan de Tweede Wereldoorlog

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • Geschiedenis: tijdvakken Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten, Pruiken en revoluties
  • Aardrijkskunde: Europa, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
  • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
  • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen
  • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
  • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)
  • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

Ontwikkeling in groep 7

 • Interesse in de maatschappij

  Vanaf een jaar of tien beginnen kinderen ook interesse te ontwikkelen voor politiek en de maatschappij. Veel kinderen kijken naar het Jeugdjournaal (vaak ook op school). In de lessen wereldoriëntatie leert je kind dit jaar hoe een gemeente wordt bestuurd.

  Doordat je kind steeds beter zijn eigen mening leert formuleren – ook dat wordt geoefend op school – kun je samen al heel interessante maatschappelijke discussies voeren.

 • Help, een prepuber!

  Tegenwoordig hoor je vaak het woord ‘prepuber’ om pubers in de basisschoolleeftijd aan te duiden. De pubertijd begint nu namelijk een stuk eerder dan vroeger. Een meisje van tien met beginnende borsten is heel normaal. De eerste menstruatie komt in groep 7 of 8 en soms zelfs al eerder. Bij jongens begint de puberteit wat later, maar aan het eind van de basisschooltijd dienen bij jongens de eerste voortekenen zich vaak wel aan.

  Ook in de klas wordt aandacht besteed aan deze beginnende puberteit. Wat gebeurt er precies met je lichaam in de puberteit? Wat moet je doen als je ongewenst wordt aangeraakt of wordt lastig gevallen? Wat zijn loverboys? Hoe bescherm je je tegen ongewenste zwangerschappen?

 • Zelfstandig leren

  De laatste jaren van de basisschool ligt er veel nadruk op het zo zelfstandig en zelfredzaam maken van je kind. De leerkracht coacht de leerlingen hierin en besteedt veel aandacht aan 'leren leren'. Je kind krijgt huiswerk mee naar huis, oefent met planningen maken en leert na te denken over zijn eigen leerproces. Belangrijke bagage voor de middelbare school!

 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes