0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert je kind in groep 7

3 oktober 2017
Dit leert je kind in groep 7

Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. De moeilijkste stof van rekenen en taal wordt behandeld. Met deze bagage gaan de leerlingen naar groep 8 waar een groot deel wordt herhaald en iets verder uitgediept.

Vanaf groep 7 is ook Engels een verplicht vak. Verder is groep 7 (soms groep 8) het jaar van het verkeersexamen, dat toetst of je kind de verkeersregels kent en al fietsend kan toepassen. De entreetoets aan het eind van het schooljaar vormt de opmaat voor groep 8 en het voortgezet onderwijs daarna.

 

Begrijpend lezen, studeren lezen en voorlezen op toon

Je kind leert steeds beter om te gaan met strategieën om de betekenis van teksten te doorgronden (begrijpend lezen). Een strategie is een soort ‘aanvalsplan’ om greep te krijgen op een tekst: voorspellen waar de tekst over gaat, bedenken wat je al van het onderwerp afweet, nadenken over de vorm en structuur van de tekst of letten op bepaalde signaalwoorden in de tekst.

In groep 7 leert je kind onderscheid te maken tussen informatieve en betogende teksten en tussen feiten en meningen.

Nieuw in groep 7 is het ‘studerend lezen’. Je kind doet ervaring op in het lezen om ervan te leren, een vaardigheid die in de rest van de schoolcarrière natuurlijk broodnodig is.

Je kind kan nu zo goed lezen, dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt. Op veel scholen oefenen de kinderen in groep 7 en 8 voor deelname aan voorleeswedstrijden. Of ze gaan naar de kleuterklassen om de kinderen in groep 1 en 2 voor te lezen uit een mooi prentenboek.

 

Zinnen hakken en woorden benoemen

Onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp – je kind leert ze allemaal benoemen. Net als het meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepalingen. Zinsontleding staat in groep 7 op het taalmenu en is voor veel kinderen best zware kost. Gelukkig is het niet allemaal nieuw, want in groep 6 is al een beginnetje gemaakt. In groep 7 wordt er intensief geoefend om de zinsontleding onder de knie te krijgen. En dat gaat volgend jaar in groep 8 gewoon door.

Hetzelfde geldt ook voor het leren benoemen van woordsoorten, het zogeheten taalkundig ontleden. In groep 6 zijn de eerste stappen al gezet, in groep 7 en 8 gaat het verder. Aan het einde van de basisschool kan je kind de volgende woordsoorten benoemen: zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, lidwoorden, voegwoorden, voorzetsels en voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, aanwijzend).

Door inzicht te krijgen in de structuur van zinnen is het gemakkelijker de betekenis te achterhalen. Bovendien helpt dit inzicht bij (werkwoord)spelling en het aanleren van een vreemde taal. Beide vormen van ontleden horen bij het taalonderdeel ‘taalbeschouwing’. Zo gaat je kind ook oefenen met actieve en passieve zinnen, tegenstellingen en vraagzinnen. Ook het uitbreiden van de woordenschat verhoogt de taalvaardigheid van je kind.

 

Oefenen met ‘t sexy fokschaak of ‘t ex-kofschip

In groep 6 maakte je kind kennis met werkwoordsvormen op -dt. In groep krijg je kind hele werkwoordspelling. En dat is voor veel kinderen een hele kluif: het is een brij van d’s en t’s, waarin je snel verzuipt. De ezelsbruggetjes van ‘t sexy fokschaap en ’t ex-kofschip helpen bij de spelling van die lastige woorden en de werkwoorden die je nu eens met –d en dan weer met –dt schrijft.

Kinderen die de regels eenmaal doorhebben, doorzien de logica en kunnen met wat oefenen goed leren spellen. Je kind hoeft dat niet allemaal in één jaar onder de knie te krijgen. In groep 8 wordt ook heel intensief geoefend met de werkwoordspelling.

 

Taal en lezen in groep 7

 • Lezen: toepassen leesstrategieën voor begrijpend lezen als voorspellen, voorkennis gebruiken, vorm en structuur herkennen, signaalwoorden. Studerend lezen door middel van herlezen, schematiseren, onderstrepen, aantekeningen maken, uittreksel maken, samenvatten . Voor(drachts)lezen.
 • Stellen: informatieve en instructieve teksten schrijven
 • Spreken/luisteren: discussiëren, discussie leiden, argumenteren
 • Spelling: leenwoorden, woorden met ‘s, woorden met trema en koppelteken, werkwoordspelling
 • Grammatica: taalkundig ontleden (zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, lidwoord, voegwoord, voorzetsel, persoonlijk/bezittelijk/aanwijzend voornaamwoord); redekundig ontleden (onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, bijwoordelijke bepaling); passieve en actieve zinnen

 

Rekenen in groep 7: best pittig!

Op het gebied van rekenen is groep 7 een pittig jaar: rekenen met breuken, procenten, verhoudingen en kommagetallen, inhouden en oppervlakten berekenen, schalen lezen, rekenen met snelheden en geldkoersen. En dat met steeds grote getallen (tot een miljoen!) en steeds ingewikkelder sommen. Het zijn opgaven waarvan je de oplossingen zelf ook niet meer zo 1-2-3 uit je mouw zult schudden.

Er zijn dan ook best veel kinderen die extra hulp nodig hebben bij het rekenen. Volgens cijfers van Cito wordt meer dan eenderde van de leerlingen in de bovenbouw in het rekenen bijgespijkerd door een intern begeleider, rekenspecialist of remedial teacher. Jongens rekenen over het algemeen wat beter dan meisjes. Houd dit schooljaar dus goed in de gaten of je kind het kan bijbenen en overleg tijdig met leerkracht als je het gevoel hebt dat je kind verzuipt in de lesstof.

 

Rekenen in groep 7

 • Sommen t/m 1.000.000+/- en x/: zowel kolomsgewijs als cijferend berekenen, gebruik rekenmachine
 • Breuken: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, veelvoud berekenen
 • Schaalsommen, gemiddelden, verhoudingen, procenten, decimale getallen
 • Meten: het complete metrieke stelsel van lengte, oppervlakte, inhoud en gewicht
 • Hoofdrekenen: + en – tot 100 (of met grotere getallen naar analogie)
 • Schattend rekenen: afronden, schatten van sommen met kommagetallen, uitkomst schatten als controle bij rekenen met rekenmachine

 

How do you do?

Engels is sinds 1986 een verplicht vak op de basisschool. Hoewel er steeds meer scholen zijn die al in de lagere groepen beginnen met Engels (soms al in groep 1 en 2), wordt op veel scholen alleen in groep 7 en 8 gegeven. Het gaat daarbij vooral om mondelinge communicatie in alledaagse situatie: groeten, vertellen wie je bent en wat je hobby’s zijn en een praatje houden over het weer.

Het is de bedoeling dat je kind aan het eind van de basisschool in het Engels een gesprekje kan voeren, bijvoorbeeld op vakantie. Ook leert je kind eenvoudige Engelse tekstjes lezen. Zelf schrijven is nog niet zo belangrijk, al leert je kind wel een aantal vaak voorkomende Engelse woorden correct te spellen. Er is (nog) geen verplicht eindniveau.

Steeds meer basisscholen kiezen ervoor om al vóór groep 7 met Engels te beginnen, vaak al in de kleuterklassen.


Engels in groep 7 en 8

 • Luisteren/lezen: informatie halen uit eenvoudige gesproken en geschreven teksten
 • Spreken: Engels durven spreken, informatie vragen, gesprekje voeren in alledaagse situatie
 • Schrijven: enkele eenvoudige, alledaagse, veelvoorkomende woorden kunnen schrijven
 • Woordenschat: veelvoorkomende, alledaagse woorden; betekenis en schrijfwijze kunnen opzoeken in woordenboek

 

Kinderen in groep 7 zijn al behoorlijk wereldwijs

Bij aardrijkskunde staat in groep 7 Europa op het menu. De wereldverkenning gaat natuurlijk verder dan kaarten leren. Bij aardrijkskunde leert je kind bijvoorbeeld ook over de verschillende klimaten in Europa.

Bij geschiedenisIn groep 7 staan op de meeste scholen de Tachtigjarige Oorlog, de Gouden Eeuw en de Franse revolutie centraal.

Veel basisscholen besteden, voorafgaand aan de herdenking op 4 en de viering op 5 mei, intensief aandacht aan de Tweede Wereldoorlog. Een groeiend aantal scholen ‘adopteert’ met groep 7 en 8 een oorlogsmonument in hun eigen dorp of buurt. De leerlingen houden het monument schoon en netjes en leren door dit project meer over de lokale geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog.

Op andere basisscholen lopen de kinderen mee met de stille tocht op 4 mei, leggen ze bloemen bij een gedenkplaats, schrijven ze gedichten over de oorlog of er staan in groep 7 of 8 excursies op het programma naar bijvoorbeeld het Anne Frankhuis of Kamp Westerbork.

Vanaf een jaar of tien beginnen kinderen ook interesse te ontwikkelen voor politiek. Veel kinderen kijken naar het Jeugdjournaal (vaak ook op school), dat ook vaak aandacht besteedt aan politieke kwesties. In de lessen wereldoriëntatie leert je kind dit jaar hoe een gemeente wordt bestuurd.

Doordat je kind steeds beter zijn eigen mening leert formuleren – ook dat wordt geoefend op school – kun je samen al heel interessante maatschappelijke discussies voeren.

 

Wereldoriëntatie in groep 7

 • Geschiedenis: tijdvakken Steden en staten, Ontdekkers en hervormers, Regenten en vorsten, Pruiken en revoluties
 • Aardrijkskunde: Europa, zowel topografie, geografie als economie en welvaart
 • Biologie en natuur: fotosynthese, voedselkringlopen, bloedsomloop, spijsvertering, voortplanting bij mens en dier
 • Techniek: elektriciteit en energie, magnetisme, constructie en materialen
 • Godsdienst: aandacht voor christendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, humanisme, vrijheid van geloof, gevolgen van ontkerkelijking
 • Verkeer: verkeersregels kennen en toepassen in een redelijk vertrouwde omgeving (theoretisch en praktisch verkeersexamen)
 • Mens en maatschappij: democratie, waarden en normen, emancipatie, vrijheid van meningsuiting, discriminatie

 

Help, ik heb een prepuber in huis!

Tegenwoordig hoor je steeds vaker het woord ‘prepuber’ om pubers in de basisschoolleeftijd aan te duiden. De pubertijd begint nu namelijk een stuk eerder dan vroeger. Een meisje van tien met beginnende borsten is heel normaal. De eerste menstruatie komt in groep 7 of 8 en soms zelfs al eerder. Bij jongens begint de puberteit wat later, maar aan het eind van de basisschooltijd dienen bij jongens de eerste voortekenen zich vaak wel aan.

Ook in de klas wordt aandacht besteed aan deze beginnende puberteit. Wat gebeurt er precies met je lichaam in de puberteit? Wat moet je doen als je ongewenst wordt aangeraakt of wordt lastig gevallen? Wat zijn loverboys? Hoe bescherm je je tegen ongewenste zwangerschappen?

Sinds eind 2012 zijn basisscholen verplicht om expliciet aandacht te besteden aan seksualiteit en seksuele diversiteit. Er wordt gepraat over verliefdheden en relaties. Op veel scholen krijgen de kinderen ook weerbaarheidstrainingen waarin ze leren zowel mentaal als fysiek voor zichzelf op te komen en grenzen te stellen.

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 7 en 8

Weerbaarheid, motivatie, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, respect voor anderen

 

Ter info:
Dit overzicht is een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

0 reacties

Reageer

Reageer op dit artikel

 • Maximaal 1000 tekens
Uw reactie is ontvangen. Deze zal op de site getoond worden nadat deze is goedgekeurd door de webmaster.
Het verwerken van uw reactie is mislukt, probeer het nogmaals.
betaalmethodes