0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Kinderen leerden minder dan normaal tijdens scholensluiting

Voor leerlingen in groep 8 dreigt probleem met schooladvies
14 december 2020
Kinderen leerden minder dan normaal tijdens scholensluiting

Basisschoolleerlingen hebben tijdens de scholensluiting dit voorjaar vertraging opgelopen bij rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dat blijkt uit analyse van de Citoscores. Het eindniveau van de groepen ligt dan ook lager dan voorgaande schooljaren. Dit speelt volgens Cito op alle scholen en in alle regio's en geldt net zo goed voor goede als voor zwakkere leerlingen.

Het is niet zo dat de kinderen helemaal niets leerden. Ze hebben niet het niveau bereikdt dat ze in een normaal schooljaar wel bereikt zouden hebben,maar volgens de onderzoeker van Cito zijn de effecten te overzien. "Wij zijn er van overtuigd dat dit komt door de enorme inzet van leerkrachten en ouders om het afstandsonderwijs tot een succes te maken. Zonder die inzet was de teruggang in leergroei onvermijdelijk groter geweest", schrijven ze in hun conclusie.

In het onderzoek naar de effecten van afstandsonderwijs heeft Cito de (geanonimiseerde) toetsresultaten van duizend scholen gebruikt om de gemiddelde groei van indiviuele leerlingen over een half jaar te meten.

Over de hele linie zijn kinderen in niveau gezakt. Eind vorig schooljaar waren er relatief meer leerlingen die op het laagste niveau scoorden. Maar ook relatief minder leerlingen die op het hoogste niveau scoren.

Het onderzoek van Cito laat zien dat de inschatting van schoolleiders eind mei te rooskleurig was. In een peiling gehouden onder duizend schooldirecteuren gaven schoolleiders toen aan dat het gros van de leerlingen geen achterstand had opgelopen
 

Lager schooladvies in groep 8?

Ook leerkrachten merken dat veel leerlingen nog met hiaten zitten die ze hebben opgelopen tijdens de lockdown en net niet meer het niveau laten zien wat ze eerder wel hadden. Vooral voor de leerlingen in groep 8 is dit een ingewikkelde kwestie, omdat zij in het voorjaar het definitieve schooladvies krijgen.

Hoewel het Cito-onderzoek aangeeft dat de achterstand in alle groepen speelt, komt uit een onderzoek bij scholen in Amsterdam naar voren dat het negatieve effect van de schoolsluiting het grootst is bij kinderen die vorig jaar in groep 7 zaten (en nu dus in groep 8). Volgens het Parool is vooral hun rekenvaardigheid is een probleem: die groeide maar half zo snel als die van het cohort van het schooljaar ervoor. De taalvaardigheid van de zevendegroepers bleef gemiddeld wel op peil.  

“Voor deze leerlingen is dit een urgent probleem,” zegt schoolbestuurder Arnold Jonk, portefeuillehouder van De Staat van het Amsterdamse Primair Onderwijs. “Taal en rekenen zijn cruciaal bij de schooladviezen, de kans bestaat dat zij door de corona-achterstanden een schooladvies krijgen dat eigenlijk niet bij ze past.”
betaalmethodes