0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert je kind in groep 6

Dit leert je kind in groep 6

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 6? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina splitsen we dat per vakgebied voor je uit.

In groep 6 gaat het tempo langzaam maar zeker omhoog. Er wordt meer van je kind verwacht dan vorig jaar, toen er ook al serieus geleerd moest worden. Bij elk vakgebied wordt de lat hoger gelegd en gaat je kind dieper op de stof in.

Groep 6 is het eerste jaar van de bovenbouw. Aan het eind van het schooljaar zul je merken dat je kind nu echt bij de grote kinderen van de basisschool hoort. Op school leert je kind over de wereld, maar ook buiten de schoolmuren weet hij steeds meer zelfstandig zijn weg te vinden.

Taal in groep 6

 • Leesstrategieën helpen bij begrijpend lezen

  Lezen blijft ook in groep 6 heel belangrijk. Dit schooljaar gaat je kind verder met het aanleren van allerlei leesstrategieën die helpen om teksten te begrijpen. Je kind leert bijvoorbeeld stil te staan bij wat voor soort tekst het is, goed te kijken naar koppen en bijschriften, te letten op woorden die een signaal zijn voorbeelden (bijvoorbeeld, zoals) en voorkennis van het onderwerp te benutten. Ook leert je kind het onderscheid herkennen tussen feiten en meningen. Je kind kan nu zo goed lezen dat ook mooi op toon voorlezen binnen zijn vermogen ligt.

  Lees meer
 • Zo krijg je je kind met plezier aan het lezen

  Het is belangrijk dat je kind ook thuis regelmatig leest. Daarmee bouwt je kind aan zijn woordenschat en doet hij leeservaring op waardoor hij steeds beter begrijpt wat hij leest én lezen steeds leuker wordt. Krijg jij jouw kind maar moeilijk aan het lezen? Met de tips van meester Sander en juf Sanne lukt het om je kind plezier in het lezen te laten ontdekken. Met gratis download.

  Lees meer
 • Grammatica

  In groep 5 heeft je kind al voorzichtig kennisgemaakt met grammatica (werkwoorden herkennen). In groep 6 leert het al de persoonsvorm en het onderwerp benoemen – het begin van zinsontleding. Voegwoorden, vraagwoorden, zelfstandig naamwoorden, trappen van vergelijking en de verschillen tussen tegenwoordige tijd en verleden tijd komen vaak ook al aan bod.

  Lees meer
 • Spelling

  Bij spelling maakt je kind dit schooljaar een begin met de werkwoordspelling. Dat beperkt zich tot werkwoorden in de 'tijd van nu', oftewel de tegenwoordige tijd. In groep 6 wordt kennisgemaakt met werkwoordsvormen op -dt.

  Naast de werkwoordspelling gaan je kind verder met het leren van veel andere spellingscategorieën, zoals woorden waarin letters moeten worden geschreven die je niet hoort. Zoals de h in thee

  Nu de kinderen zoveel spellingkennis hebben, wordt ook verwacht dat ze veel minder schrijffouten maken.

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • Lezen: AVI-E6. Begrijpend lezen van instructieve en informatieve teksten. Tekstsoorten onderscheiden. Herkennen van voorbeelden, tegenstellingen, oorzaak-gevolg en middel-doelrelaties in teksten. Naslagwerken gebruiken als woordenboek, encyclopedie en internet
  • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met aandacht voor alinea’s, titels, kopjes (en goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma, dubbele punt, puntkomma, aanhalingstekens, haakjes)
  • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
  • Spelling: Meervoud op ‘s; woorden met een c; woorden op -atie en -itie en -tie; tijdsaanduidingen met ‘s, hoofdletters bij landen, steden, inwoners; werkwoordspelling met -dt
  • Grammatica: persoonsvorm en onderwerp benoemen

Rekenen in groep 6

 • Mag het een nulletje meer zijn?

  Eind van groep 5 heeft je kind de de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt. In groep 6 komen er nog meer nullen bij: dan gaat je kind sommen maken tot 100.000 en is het begrip ‘miljoen’ geen vage aanduiding meer voor ‘heel veel’, maar een getal met zes nullen.

  Belangrijke strategieën in hoe kinderen cijferend min-, plus- en keersommen kunnen uitrekenen worden ingeslepen. Dit helpt onder andere bij het uitrekenen van verhaaljessommen: je kind past automatisch de aangeleerde strategie toe.

 • Breuken en kommagetallen

  Breuken vormen een belangrijk deel van de rekenstof in groep 6. Je kind maakt kennis met breuken als 1/2 , 1/3, 1/4, 1/5 en begrijpt ook dat 4/8 hetzelfde is als 1/2.

  Ook als kommagetallen komen de breuken voor in de rekenstof van groep 6. Je kind gaat zelfs al vermenigvuldigen met kommagetallen en deelsommen maken met rest. 

  Lees meer
 • De tafels blijven terugkomen

  In groep 5 heeft je kind de tafels van 1 t/m 10 geleerd. En dat is maar goed ook, want de tafels van vermenigvuldiging keren volop terug in groep 6. Bijvoorbeeld in keersommen met één of meerdere nullen erachter. Zo ontdekt je kind dat 4x70 en 400x700 eigenlijk helemaal niet zo moeilijk zijn als je al weet wat 4x7 is. Daarom is het belangrijk dat je kind de tafels echt goed kent en direct het antwoord kan noemen. Tip voor thuis: downloaden onze gratis tafelspelletjes en oefen spelenderwijs.

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • +/- t/m 100.000
  • Getalbegrip t/m 1.000.000, Romeinse cijfers
  • Breuken: halven, kwarten, derden, vijfden achtsten, tienden, zesden. Kommagetallen
  • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels en grotere getallen
  • Delen: sommen uit de tafels en grotere getallen (met rest)
  • Meten: lengtematen (mm, dm, m,¬ km); inhoudsmaten (ml,¬ dl, ¬ l); gewicht (kg, g:) oppervlakte, omtrek (uitrekenen, cm2, m2); plattegronden lezen
  • Verhoudingen: schaal, snelheid, prijs per stuk

Breuken uitleggen: zo doe je dat

Om goed met breuken te kunnen rekenen, is het belangrijk dat je kind weet wat breuken precies zijn en hoe ze werken. Hier vind je uitleg en tips om je kind te helpen. Want met een beetje oefening zijn die breuken echt wel onder de knie te krijgen. Heel handig is onze breukenposter die je gratis kunt downloaden. Hang 'm ergens op waar je kind hem veel ziet (bijvoorbeeld op de wc-deur).

lees meer

Wereldoriëntatie in groep 6

 • Jagers, boeren, Grieken, Romeinen, monniken en ridders

  Bij geschiedenis wordt uitgegaan van tien tijdvakken, van de prehistorie tot de huidige tijd. Verdeeld over de bovenbouwjaren komen deze tijdvakken allemaal voorbij. Op de meeste scholen worden in groep 6 de tijdvakken Jagers en boeren, Grieken en Romeinen en Monniken en ridders behandeld. Steeds meer scholen kiezen voor een thematische behandeling van de geschiedenis.

   

  Lees meer
 • Topografie van Nederland

  Bij aardrijkskunde blijft je kind in groep 6 nog even binnen de landsgrenzen. In groep 5 heeft het al een globaal beeld van Nederland opgedaan, in groep 6 leert het de topografie van alle provincies. In totaal gaat het om een lijst met honderd topografische begrippen: steden, rivieren, provincies en gebieden. Ook krijgt je kind een beeld van verschillende landschappen en grondsoorten en Nederland als waterland. Je kind zal regelmatig huiswerk meekrijgen om dit allemaal te leren.

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • Geschiedenis: tijd van jagers en boeren, Grieken en Romeinen, monniken en ridders Aardrijkskunde: topografie van heel Nederland, grondsoorten in Nederland, Nederland leeft met water
  • Biologie en natuur: gezonde voeding, klimaat in Europa, weerbeeld per seizoen, zintuigen, ademhaling
  • Techniek: licht, geluid, magnetisme
  • Godsdienst: belangrijke personen en gewoontes in wereldreligies (christendom, jodendom, islam)
  • Mens en maatschappij: omgaan met geld, werkwijze politie, verkiezingen, aandacht voor pesten en discriminatie

 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes