0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen
Wat leert je kind in groep 5

Dit leert je kind in groep 5

Dit leert je kind in groep 5

Zit jouw kind dit schooljaar in groep 5? Dan is het als ouder handig om te weten wat je kind dit schooljaar allemaal gaat leren. Op deze pagina splitsen we dat per vakgebied voor je uit.

In groep 3 en 4 heeft je kind de basisbeginselen geleerd van het lezen, schrijven en rekenen. In groep 5 is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en er wordt een groeiend inzicht van je kind verwacht bij zowel lezen als rekenen.

Ook krijgt je kind vanaf groep 5 ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Perfect getimed, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld.

In groep 5 gaat je kind bovendien leren een planning te maken voor meerdere dagen (of soms al een hele week). Vaak houdt je kind in dit schooljaar zijn eerste spreekbeurt of boekbespreking.

Taal in groep 5

 • Lange zinnen, lange woorden

  Als je kind in groep 5 begint, kan hij al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden vormen nog een struikelblok. Daar komt in groep 5 verandering in. Aan het eind van het schooljaar leest het gemiddelde kind op niveau AVI-E5: zinnen van 10 à 11 woorden zijn geen probleem meer en met drie- of zelfs vierlettergrepige woorden kan je kind goed uit de voeten.

  Je kind verbetert zijn technische leesvaardigheid door veel leeskilometers te maken. Hoe meer woorden en teksten je kind leest, hoe hoger de leesprestaties. Veel oefenen is daarbij het devies, ook thuis!

  Lees meer
 • Begrijpen wat je leest

  Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 (en de groepen hierna) wordt hier volop mee doorgegaan. Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd. Je kind leert 'leesstrategieën' om teksten steeds beter en dieper te doorgronden en leert het verschil tussen bijvoorbeeld een zakelijke tekst en een verhalende tekst.

  Ook is er veel aandacht voor woordenschat. Je zult thuis ook merken dat je kind steeds moeilijker woorden begint te gebruiken. Pas thuis je eigen taalgebruik gerust aan; je zult versteld staan hoeveel je kind nu al begrijpt.

  Lees meer
 • Steeds meer taalkennis

  Taal is natuurlijk veel meer dan alleen lezen. Ook luisteren, spreken en zelf schrijven zijn taalvormen waarmee dit schooljaar heel veel wordt geoefend. Van belang is dat je kind leert om talige informatie te begrijpen en te verwerken en deze ook zelf kan (re)produceren.

  Ook komt de grammatica steeds nadrukkelijker om de hoek kijken. In groep 5 begint je kind bijvoorbeeld met het benoemen van woordsoorten. Afhankelijk van de lesmethode leert je kind lidwoorden, zelfstandig naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en werkwoorden (ook wel 'doe-woorden' genoemd) herkennen.

  Lees meer
 • Steeds beter spellen

  Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Je kind leert de spellingregels van samengestelde woorden, meervoudsvormen en verkleinwoorden.

  In groep 5 gaan kinderen ook aan de slag met leestekens, zowel herkennen als zelfgebruiken: hoofdletters, komma’s, punten, uitroeptekens, dubbele punten en vraagtekens.

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • Lezen: AVI-E5
  • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma)
  • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
  • Spelling: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering
  • Grammatica: werkwoorden herkennen
  • Woordenschat: passief 9000 woorden, actief 5000 woorden

Rekenen in groep 5

 • Getallen: steeds groter...

  In groep 4 heeft je kind al kennis gemaakt met de getallen tot 1000. In groep 5 gaat hij daar echt intensief mee aan de slag. Optellen en aftrekken onder de 1000 is aan het eind van groep 5 gesneden koek en ook de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt.

  Lees meer
 • ... en steeds kleiner

  Terwijl aan de ene kant de getallen steeds groter worden, kunnen aan de andere kant van het spectrum de breuken en decimalen (‘kommagetallen’) erbij komen. Op sommige scholen wordt in groep 5 namelijk al voorzichtig begonnen met eenvoudige breuken als halven, kwarten en derden (pizza’s verdelen!), andere rekenmethodes introduceren de breuken in groep 6.

  Lees meer
 • Rekenen met geld

  Verder leert je kind nu moeilijker rekenen met geld (nu ook met bedragen achter de komma en geld teruggeven), leert het oppervlakte en omtrek uitrekenen en maakt het kennis met lengte- en inhoudsmaten en gewichten.

  Lees meer
 • Maal- en deelsommen

  In groep 5 gaat je kind al volop aan de slag met maal- en deelsommen. In het begin met eenvoudige sommetjes die voorkomen in de tafels van vermenigvuldiging, maar al snel ook met tientallen.

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • Getalbegrip t/m 10.000
  • Breuken: halven, kwarten, derden (op sommige scholen)
  • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels Delen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels
  • Meten: lengtematen (mm, dm, m, km), oppervlakte, omtrek (rekenen met passen en meten)
  • Klokkijken: uren, minuten en seconden op zowel analoge als digitale klok

spelletjes om de tafels te leren tafelposter

5x spelenderwijs oefenen met de tafels

De tafels van vermenigvuldiging vormen de basis voor vrijwel alle rekenhandelingen in de bovenbouw. Aan het eind van groep 5 moet je kind daarom alle tafels uit het hoofd kennen en snel kunnen opnoemen. Je kind zal dit jaaar heel wat moeten oefenen met de tafels - ook thuis. Met onze downloads doe je dat spelenderwijs. Ook handig: een gratis tafelposter om op te hangen (bijvoorbeeld op de wc-deur).

Meer lezen

10+ speltips voor leren klokkijken

Aan het eind van groep 5 moet je kind kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers als op een digitale klok en tot op de seconde. Voor sommige kinderen is dat ontzettend moeilijk. Het is echter een kwestie van oefenen en om dat zo leuk mogelijk te maken, hebben meester Sander en juf Sanne diverse speltips bedacht met activiteiten waar je direct mee aan de slag kunt. Zo wordt leren klokkijken een feestje.

Lees meer

Wereldoriëntatie in groep 5

 • De wereld ontdekken

  In groep wordt het vakkenpakket uitgebreid met de 'zaakvakken': aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek. De manier waarop dat gebeurt en wat je kind precies gaat leren, verschilt per school. Op steeds meer scholen wordt wereldoriëntatie niet meer als losse vakken maar geïntegreerd aangeboden. Aan de hand van thema's ontdekken de leerlingen de wereld en zien ze de samenhang tussen geschiedenis, aardrijkskunde, natuur, techniek en burgerschap. 

  Meestal wordt in groep 5 een begin gemaakt met het leren van de geschiedenis van Nederland, te beginnen bij de prehistorie.

  Lees meer
 • Topografie

  Waarschijnlijk maakt je kind dit schooljaar kennis met topografie (of kortweg: 'topo'). Op de meeste scholen leren kinderen in groep 5 de Nederlandse provincies, hoofdsteden, belangrijke rivieren en wateren. Misschien krijgt je kind ook al af en toe een kaart mee naar huis om thuis te leren voor een topotoets.

  Lees meer
 • Dit leert je kind

  • Geschiedenis: kennismaking met tijdvakken
  • Aardrijkskunde: provincies van Nederland (topografie), plattegronden lezen, grondsoorten in Nederland
  • Biologie en natuur: gezonde voeding, klimaat in Europa, weerbeeld per seizoen, zintuigen, ademhaling
  • Techniek: licht, geluid, magneten
  • Godsdienst: belangrijke personen en gewoontes in wereldreligies (christendom, jodendom, islam)
  • Mens en maatschappij: omgaan met geld, werkwijze politie, verkiezingen, aandacht voor pesten en discriminatie

Voor jonge wereldverkenners

De meeste kinderen vinden het erg leuk om in groep 5 met wereldoriëntatie beginnen. Ze zijn nieuwsgierig en willen van alles weten. Deze producten spelen in op die nieuwsgierigheid en ongemerkt steekt je kind er heel veel van op!

Meer in de shop

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 5

 • School is saai...

  'School is stom.' Of 'sáái' of 'zonde van m'n tijd'. Verwacht je zulke uitspraken van je kind pas op de middelbare school te horen? Dan kun je nog behoorlijk opkijken. Motivatieproblemen steken al vanaf groep 5 van de basisschool de kop op, zo blijkt uit onderzoek.

  Lees meer
 • Zelfstandig werken en leren plannen

  Hoewel elke school zijn eigen invulling geeft aan zelfstandig werken en leren plannen, vindt op de meeste scholen rond groep 5 een overgang plaats. Nu de kinderen wat ouder zijn, kunnen ze steeds beter plannen en tijd inschatten. Werd in de lagere groepen nog verwacht dat ze hun werk voor één dag inplanden, in groep wordt meestal begonnen met het maken van een planning voor meerdere dagen of zelfs een hele week

 • Het eerste huiswerk

  Een A4-tje met topografie, een lijst moeilijke woorden, de tafel van 6, de eerste boekbespreking, een spreekbeurt over huisdieren. Op de meeste basisscholen krijgen kinderen vanaf groep 5 huiswerk mee naar huis. Door als ouder thuis actief betrokken te zijn bij het schoolwerk, stimuleer je de ontwikkeling van je kind enorm.

  Lees meer
 • Gelooft jouw kind nog in Sinterklaas?

  Rond een jaar of acht vallen de meeste kinderen van hun Sinterklaasgeloof. Dat is ook de reden dat op de meeste scholen in groep 5 wordt begonnen met loodjes trekken en surprises maken. Sommige ouders kiezen er bewust voor om hun achtjarige in de zomer te vertellen dat Sinterklaas niet bestaat. Voel je niet verplicht dat te doen. In elke groep 5 zitten wel een paar kinderen die nog in Sinterklaas geloven en de leerkracht houdt daar rekening mee.

  Lees meer
 • De overzichten met leerdoelen op deze pagina zijn een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren.

betaalmethodes