0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert je kind in groep 5

3 oktober 2017
Dit leert je kind in groep 5

In groep 5 wordt de lesstof beetje bij beetje complexer en er wordt een groeiend inzicht van je kind verwacht bij zowel lezen als rekenen. Bovendien krijgt je kind vanaf groep 5 ook ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek.

In groep 3 en 4 heeft je kind de basisbeginselen geleerd van het lezen, schrijven en rekenen. In groep 5 is het tijd voor de volgende stappen: beetje bij beetje wordt de lesstof complexer en er wordt een groeiend inzicht van je kind verwacht bij zowel lezen als rekenen.

Bovendien krijgt je kind vanaf groep 5 ook ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Perfect getimed, want op deze leeftijd staan kinderen steeds meer open voor de volwassen wereld.

In groep 5 gaat je kind bovendien leren een planning te maken voor meerdere dagen (of soms al een hele week) en wordt de lesstof uitgebreid met de wereldoriëntatievakken, ook wel ‘zaakvakken’ genoemd. Vaak houdt je kind in dit schooljaar zijn eerste spreekbeurt of boekbespreking.

 

Begrijpen wat je leest wordt steeds belangrijker

Als je kind in groep 5 komt, kan hij of zij al aardig goed lezen. Maar de zinnen zijn nog vrij kort en langere woorden vormen nog een struikelblok. Daar komt in groep 5 verandering in. Aan het eind van groep 5 leest het gemiddelde kind op niveau AVI-E5: zinnen van tien à elf woorden zijn geen probleem meer en met drie- of zelfs vierlettergrepige woorden kan hij goed uit de voeten.

Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al begonnen met begrijpend lezen, in groep 5 en 6 (en de groepen hierna) wordt hier volop mee doorgegaan. Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd.

Je kind gaat op steeds meer manieren met taal aan de slag en maakt in deze groep ook al kennis met grammatica: werkwoorden (ook wel ‘doewoorden’) herkennen.

Het aanleren van de spellingsregels is in groep 5 vaste prik. Leerde je kind in groep 4 nog voornamelijk woorden van één lettergreep spellen, nu worden die regels verbreed naar woorden van twee of drie lettergrepen. Ook komen er nieuwe spellingcategorieën aan bod.

 

Taal en lezen in groep 5

 • Lezen: AVI-E5
 • Stellen: een e-mail, brief, verhaal, gedicht, boekverslag. Met goed gebruik van hoofdletters en leestekens (punt, komma)
 • Spreken/luisteren: spreekbeurt houden, muurkrant of werkstuk maken
 • Spelling: woorden op -je, -pje, -kje of -etje; woorden met -lijk en -ig; woorden met -elen, -enen, -eren; woorden met f/v- en z/s-verandering
 • Grammatica: werkwoorden herkennen
 • Woordenschat: passief 9000 woorden, actief 5000 woorden

 

Getallen: steeds groter en steeds kleiner

In groep 4 heeft je kind al kennis gemaakt met de getallen tot 1000. In groep 5 gaat hij daar echt intensief mee aan de slag. Optellen en aftrekken onder de 1000 is aan het eind van groep 5 gesneden koek en ook de eerste berekeningen tot 10.000 zijn al gemaakt.

Terwijl aan de ene kant de getallen steeds groter worden, kunnen aan de andere kant van het spectrum de breuken en decimalen (‘kommagetallen’) erbij komen. Op sommige scholen wordt in groep 5 namelijk al voorzichtig begonnen met eenvoudige breuken als halven, kwarten en derden (pizza’s verdelen!), andere rekenmethodes introduceren de breuken in groep 6.

Verder leert je kind nu moeilijker rekenen met geld (nu ook met bedragen achter de komma en geld teruggeven), leert het oppervlakte en omtrek uitrekenen en maakt het kennis met lengte- en inhoudsmaten en gewichten.

In groep 5 gaat je kind al volop aan de slag met maal- en deelsommen. In het begin met eenvoudige sommetjes die voorkomen in de tafels van vermenigvuldiging, maar al snel ook met tientallen.

Eind groep 5 moet je kind kunnen klokkijken. Zowel op een klok met wijzers als op een digitale klok en tot op de seconde.

 

Rekenen in groep 5+/- t/m 1000

 • Getalbegrip t/m 10.000
 • Breuken: halven, kwarten, derden (op sommige scholen)
 • Vermenigvuldigen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels Delen: sommen uit de tafels of eenvoudig te herleiden uit de tafels
 • Meten: lengtematen (mm, dm, m, km), oppervlakte, omtrek (rekenen met passen en meten)
 • Klokkijken: uren, minuten en seconden op zowel analoge als digitale klok

 

Zaakvakken: lessen over de wereld

In groep 5 wordt het vakkenpakket uitgebreid met de ‘zaakvakken’: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, natuur en techniek. Ze worden ook wel aangeduid met de verzamelnaam ‘wereldoriëntatie’: lessen die je kind kennis van de wereld bijbrengen.

De manier waarop dat gebeurt is nogal verschillend, afhankelijk van welke lesmethode de school gebruikt. Op het gros van de scholen worden de vakken apart gegeven, maar er zijn ook scholen waar ze meer in samenhang en meer thematisch aangeboden. Bij een thema als ‘duurzaamheid’ of ‘burgerschapsvorming’ worden dan elementen van verschillende kennisgebieden geïntegreerd.

Vanwege die verschillen valt niet precies per vak aan te geven wat je kind leert in welke groep. Ook de officiële richtlijnen geven scholen daarin veel vrijheid, al is wel duidelijk vastgelegd welke wereldoriëntatie-onderwerpen aan bod moeten komen tijdens de basisschooltijd.

Op veel basisscholen begint je kind in groep 5 met het leren van de provincies. Deze topografie krijgt je kind als huiswerk mee naar huis.

 

Wereldoriëntatie in groep 5

 • Geschiedenis: kennismaking met tijdvakken
 • Aardrijkskunde: provincies van Nederland (topografie), plattegronden lezen, grondsoorten in Nederland
 • Biologie en natuur: gezonde voeding, klimaat in Europa, weerbeeld per seizoen, zintuigen, ademhaling
 • Techniek: licht, geluid, magneten
 • Godsdienst: belangrijke personen en gewoontes in wereldreligies (christendom, jodendom, islam)
 • Mens en maatschappij: omgaan met geld, werkwijze politie, verkiezingen, aandacht voor pesten en discriminatie

 

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 5

Rekening houden met anderen, conflicten oplossen, samenwerken

 

Ter info:
Dit overzicht is een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren. 

0 reacties

Reageer

Reageer op dit artikel

 • Maximaal 1000 tekens
Uw reactie is ontvangen. Deze zal op de site getoond worden nadat deze is goedgekeurd door de webmaster.
Het verwerken van uw reactie is mislukt, probeer het nogmaals.
betaalmethodes