0 Winkelmand
Inhoud winkelmand
Totaal: € 0,00
Bestel nog voor € 20,00 en profiteer van gratis verzending!
Bestellen

Dit leert je kind in groep 3

12 september 2017
Dit leert je kind in groep 3

In groep 3 leert je kind de basisprincipes van lezen, taal en rekenen. Ook wordt er veel tijd besteed aan herhaling om de stof goed door te laten dringen.

Het accent ligt op leren lezen

In groep 3 ligt de nadruk op taal en dan vooral op het leren lezen. Al met al slokt taal een groot deel van de lestijd op: ongeveer een derde van alle uren die je kind op school zit, is het bezig met taal! In de eerste helft van groep 3 is dat zelfs nog meer, want het proces van leren lezen kost nu eenmaal tijd.

Maar wat gaat het snel! Al in de eerste schoolweek leert je kind eenvoudige drieletterwoordjes lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie leest je kind korte woordjes al vloeiend.

Rond kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. Je kind leest dan zelfs al woorden van twee lettergrepen. In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leestempo steeds belangrijker.

 

Leren schrijven in de groep 3

Hand in hand met het leren lezen gaat het leren schrijven: woordjes, zinnen en zelfverzonnen verhaaltjes of briefjes. In het begin zul je moeite moeten doen om te ontcijferen wat er staat. Je kind schrijft de woorden zoals ze klinken en heeft nog geen handschrift aangeleerd. Pas in de loopt van groep 3 zijn kinderen motorisch ver genoeg ontwikkeld om echt te leren schrijven. De meeste scholen beginnen daarmee dan ook na de kerstvakantie.

Op de meeste scholen begint schrijfonderwijs in groep 3 met het aanleren van losse (schrijf)letters (nog geen hoofdletters). Vanaf eind groep 3 leren de kinderen dan aan elkaar schrijven. Er zijn ook scholen waar de kinderen direct het verbonden schrift (aan elkaar schrijven) leren.

Taal en lezen in groep 3

 • Lezen: Avi-E3, korte informatieve tekstjes
 • Schrijven: los of aan elkaar, nog geen hoofdletters
 • Stellen: korte (functionele) tekstjes, plezier in schrijven ontwikkelen
 • Spreken/luisteren: deelnemen aan gesprekken, meningen herkennen
 • Spelling: klankzuivere woorden
 • Woordenschat uitbreiden

 

Van tellen naar rekenen tot 20

Naast taal is rekenen het andere hoofdvak in groep. Ligt in de eerste helft van groep 3 de nadruk op leren lezen, in de tweede helft komt rekenen ook steeds nadrukkelijk in beeld. Begin groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten die je kind uit groep 2 nog kent. De kinderen leren getallen herkennen en schrijven en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’.

Als na een tijdje de tekens + en – worden geïntroduceerd, ontstaan er echte sommen. Het rekenen speelt zich nog af onder de 10 en sommen worden voornamelijk opgelost door te tellen, eventueel met behulp van een rekenrek (telraam). In de tweede helft van groep 3 leert je kind ook sommen uit te rekenen boven de 10.

Tijdens de rekenlessen gaat je kind aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld (euromunten van €1 en €2) komen aan de orde.

Tegen de zomervakantie kunnen de meeste groep 3-kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.

Rekenen in groep 3

 • Automatiseren t/m 10
 • +/- t/m 20
 • Getalbegrip t/m 100
 • Meten met eigen maat, lengte en gewicht
 • Klokkijken: halve en hele uren

 

Aandacht voor de wereld om je heen

Vanaf een jaar of zeven beginnen kinderen steeds meer oog te krijgen voor de wereld om hen heen. Vandaar dat dingen die ze leren bij het vak wereldoriëntatie hen vaak erg interesseren. Wereldoriëntatie is de verzamelnaam voor de vakken geschiedenisaardrijkskundebiologie en techniek.

Die vakken komen in groep 3 meestal nog niet structureel aan de orde, maar beetje bij beetje wordt het blikveld van je kind al wel verruimd. Dat gebeurt nog maar mondjesmaat en dicht bij huis.

De kinderen verkennen hun eigen buurt en gaan op zoek naar beestje in de schooltuin of in het park. Ook wordt er in de klas gepraat over gebruiken thuis, of hoe feesten worden gevierd. Ze leren over elkaars afkomst en cultuurverschillen.

Daarnaast worden ze zich ervan bewust dat de wereld er niet altijd zo heeft uitgezien als nu: papa had vroeger nog een zwartwit-tv, in oma’s jeugd moest je ook op zaterdag naar school.

Ook het vak verkeer maakt onderdeel uit van wereldoriëntatie. Een belangrijk vak, omdat alle kinderen zelf dagelijks deelnemen aan het verkeer. In de groep leren kinderen nadenken over hun eigen rol in het verkeer, ze leren hoe ze veilig over moeten steken en waarop je allemaal moet letten als je op de fiets bent.

Wereldoriëntatie in groep 3

 • Verkeer: veilig oversteken, veilig fietsen, eenvoudige voorrangsregels
 • Godsdienst: verhalen, feesten, gebruiken
 • Natuur en techniek: indeling dieren in zoogdieren/vogels/vissen; voedsel van mens en dier; invloed van de seizoenen; van buitenaf waarneembare inwendige lichaamsdelen (hart, longen, spieren, botten, zintuigen); magnetisme; vorm van de maan, stand van de zon; gezondheid; milieu
 • Aardrijkskunde: bekijken van de kaarten van Nederland, Europa en de wereld via actualiteit en vakantie; eigen woonplaats; weer; verschil stad-dorp
 • Geschiedenis: werk en vrije tijd (vroeger en nu); beroepen; gezagsverhoudingen; hunebedden; ridders en kastelen; middeleeuwse stad; trekschuit, diligence, eerste trein; herdenking Tweede Wereldoorlog; maanlanding; samenleving met veel culturen; rol van televisie

 

Je kind leert zich verplaatsen in anderen

Kinderen in de kleuterleeftijd zien zichzelf als centrum van het universum. In groep 3 wordt hun blik steeds meer naar buiten gericht. Je kind wordt zich steeds meer bewust van zijn eigen emoties en de gevoelens van anderen en leert ook dat zijn gedrag effect heeft op andere kinderen. In de klas wordt hier volop bij stilgestaan.

Sociaal-emotionele ontwikkeling in groep 3

 • Ontdekken van de eigen mogelijkheden, kenmerken, wensen, gevoelens, beperkingen en voorkeuren
 • Oorzaken van conflicten doorgronden: tegenstellingen in belangen, opvattingen en gevoelens.
 • Inleven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen
 • Gelijktijdige deelname aan verschillende groepen met verschillende rollen

 

Lees ook:

 

Ter info:
Dit overzicht is een afgeleide van de door de overheid opgestelde tussendoelen en geven een globale indicatie van wat op de meeste scholen wordt gehanteerd of in de meest gebruikte lesmethodes gangbaar is. Wat je kind precies leert in een bepaalde groep, varieert echter per school. Vrijwel alle scholen houden aan het begin van het jaar een informatie-avond voor ouders waarin wordt verteld wat je kind dit schooljaar gaat leren. 

0 reacties

Reageer

Reageer op dit artikel

 • Maximaal 1000 tekens
Uw reactie is ontvangen. Deze zal op de site getoond worden nadat deze is goedgekeurd door de webmaster.
Het verwerken van uw reactie is mislukt, probeer het nogmaals.
betaalmethodes